Stanovisko Úřadu ke vzneseným podnětům k novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

10. 3. 2016

Energetický regulační úřad předkládá stanovisko k podnětům, připomínkám a návrhům vznesených k úpravě vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, které obdržel na základě výzvy ze dne 11. ledna 2016.

Připojené soubory