Spravedlnost je slepá, ale občan není idiot

25. 4. 2017

Když dva dělají totéž při kontrolách fotovoltaických elektráren ze strany ERÚ nebo SEI, je výsledkem zločin, či správní delikt?

Delší dobu se zabývám jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu rozborem, kde je a není zločin spojený s podnikáním ve fotovoltaických elektrárnách. Sama jsem nepravomocně odsouzena na 8,5 let za něco, co jsem neudělala, udělat nemohla a ani bych udělat nechtěla, i kdybych měla k nějakému takovému kroku příležitost. Moje přesvědčení mi to nedovoluje!

O zločinu spojeném s fotovoltaickým boomem jsem již mnoho napsala i řekla. Podívejme se na to ze dvou úhlů pohledu, o kterých se v poslední době mnoho hovoří, pohledu dvou státních institucí: Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Státní energetické inspekce (SEI).

A podívejme se na jednu fotovoltaickou elektrárnu právě úhlem pohledu výše uvedených státních institucí a státního zástupce, většinou NSZ nebo VSZ.

U elektrárny je zjištěno, že se nedá s jistotou potvrdit, kdy došlo k jejímu dokončení, a tudíž na jakou výši podpory má nárok. Zda je to podpora dle Ceníku roku 2010 (vyšší výkupní cena) nebo dle Ceníku roku 2011 (nižší výkupní cena). Nehraje roli vydání licence, která je pouze potvrzením, oprávněním k podnikání v energetice. Je to něco jako živnostenské oprávnění.

Pokud chce skutečně podnikat, obchodovat, tj. dodávat do sítě a prodávat, musí výrobce splnit ještě další důležité kroky. Těmi jsou vyrábět a dodávat do sítě a mít smlouvu na zelený bonus nebo na výkupní ceny. To vše dělá, až když má „povolení podnikat", tj. licenci. Tak trochu laické vysvětlení, proč se někteří výrobci nyní potýkají s výsledky kontrol např. SEI, která uděluje pokuty za tato porušení. Domnívám se, že důležitou částí této povinnosti je instalace měřidla – elektroměru. Nebo si snad někdo dokáže představit, že prodáváte za dotované ceny a neměříte?

Které elektrárny při nároku na výhodnější podporu měly skutečně elektroměry? Kdo to ví, ať odpoví. Připadá vám to legrační, že se prodává a neměří? Mně také! Připadá vám legrační, že existuje Protokol o připojení, ale elektrárna připojena není (z důvodu malé kapacity pracovníků) a připojuje se až v následujícím roce? Jsou takové případy?  Kolik jich je?

Zajímá to státní zástupce? Anebo jejich zájem je pouze tam, kde vidí Vitáskovou? Doufám, že není na moji hlavu stále vypsána mafiány odměna!

Jak se řeší výsledky kontrol SEI? Udělí se pokuta, výrobce provede nápravu, eventuálně vrací peníze, které neoprávněně čerpal. Někteří se brání a případ končí u soudu, podotýkám u správního soudu.

Jak se řeší výsledek kontrol na ERÚ? Trestním stíháním a mnohdy se jedná o stejný skutek, následují trestní soudy, správní soudy. Zničené životy nevinných.

To, že legislativa byla a je i v současné době nedokonalá, jen svědčí, že zákony nejsou psány pro lidi, ale pro tuneláře a šmejdy. Jak jsem řekla už dříve v Lidových novinách:
„Zákony mají být jednoduché, aby byly srozumitelné každému i laikovi. Mají být jednoznačné, aby je nemohli mocní zneužít. Mají být definovatelné, aby nevytvářely prostor ke korupci."