Společný návrh regionů pro výpočet kapacity podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 15 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

25. 7. 2018

Společný návrh regionů pro výpočet kapacity podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 15 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byl schválen Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 17. listopadu 2016.

V návaznosti na Společný návrh regionů pro výpočet kapacit byl předložen Společný návrh doplnění regionů pro výpočet kapacit podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s čl. 9 odst. 13 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice a schválena Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 10. října 2017.

Společný návrh regionů pro výpočet kapacity, jako i Společný návrh doplnění regionů pro výpočet kapacity je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Přílohy:

Rozhodnutí ACER v otázce Společného návrhu regionů pro výpočet kapacity (PDF, anglická verze, 2772 kB)

Rozhodnutí ERÚ v otázce Společného návrhu doplnění regionů pro výpočet kapacit (PDF, 4456 kB)