Společné rozhodnutí o schválení obecně použitelných požadavků doručených společností ČEPS, a.s., podle ustanovení čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1388, ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby a o schválení obecně použitelných požadavků doručených společností ČEPS, a.s., podle ustanovení čl. 5 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1447, ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě

16. 9. 2020

Článek

Energetický regulační úřad rozhodl o schválení obecně použitelných požadavků podle ustanovení čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1388 a obecně použitelných požadavků podle čl. 5 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1447 ve společném rozhodnutí ze dne 8. března 2019.

Rozhodnutí je možné najít zde a schválené verze obecně použitelných požadavků zde (NAŘÍZENÍ 2016/1388) a zde (NAŘÍZENÍ 2016/1447).