Společné jednání ERÚ a ÚRSO v Bratislavě

19. 3. 2018

Naši zástupci přijeli začátkem března do Bratislavy, aby se zúčastnili jednání se svým slovenským protějškem – Úřadem pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO). Naši delegaci vedl předseda Rady ERÚ Vladimír Outrata, slovenského regulátora zastupovala delegace vedená předsedou ÚRSO Ľubomírem Jahnátkem.

„Pracovní jednání jsme iniciovali zejména proto, abychom si vzájemně vyjasnili možnosti obou úřadů v oblasti regulace trhu, a také proto, abychom zintenzivnili úroveň vzájemné podpory a spolupráce," uvedl předseda Rady ERÚ Vladimír Outrata.

V oblasti plynárenství se hovořilo zejména o aktuálním stavu projektů Nord Stream 2 a Trading Region Upgrade. Tarifní systémy a regulační periody byly zase určujícím bodem diskuze v oblasti elektroenergetiky. Předsedové obou úřadů si po setkání pochvalovali především věcnost a reálný přínos diskuze.