Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu a uzavření „Mandátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti“ (IPEEC) a „Memoranda o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře“ ze strany Evropského společenství (2009/954/ES)

30. 11. 2009

Připojené soubory