Rozhodnutí podle článku 28 odst. 2 NC TAR

31. 5. 2021

Odůvodněné rozhodnutí

V souladu s požadavky čl. 28 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, zveřejňuje Energetický regulační úřad odůvodněné rozhodnutí. Toto rozhodnutí bylo zároveň vydáno v Energetickém regulačním věstníku č. 5/2021.

Připojené soubory