Přehled připomínek a jejich vypořádání k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhl. č. 265/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

18. 11. 2019

Vypořádání veřejného konzultačního procesu

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhl. č. 265/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad připomínky doručené v rámci veřejného konzultačního procesu a jejich vypořádání.

Připojené soubory