Postoj ERÚ k XBID

13. 9. 2016

Energetický regulační úřad se v průběhu července letošního roku zúčastnil veřejné konzultace Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) k návrhu všech provozovatelů přenosových soustav na stanovení regionů pro výpočet kapacit dle čl. 15 (1) nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222.

Úřad v příspěvku vyjádřil svou dlouhodobou podporu úsilí o rozdělení německo-rakouské nabídkové zóny, jež neplánovanými přetoky elektřiny negativně ovlivňuje provozní bezpečnost české přenosové soustavy, a podpořil úsilí urychlenou implementaci jednotného propojení vnitrodenních trhů s elektřinou. V co nejrychlejším zapojení ČR do integrace vnitrodenních trhů a v implementaci navrženého cílového řešení XBID  (Cross Border Intraday) pro implicitní alokaci kapacit pro kontinuální vnitrodenní obchodování úřad spatřuje cestu pro efektivnější nakládání s omezenou přenosovou kapacitou sítě, prostředek pro zvýšení likvidity českého vnitrodenního trhu s elektřinou a zvýhodnění podmínek pro konečné zákazníky. Funkční vnitrodenní trh pak v neposlední řadě umožňuje zapojení obnovitelných zdrojů elektřiny do tržních mechanismů a tím efektivní investiční prostředí do obnovitelných zdrojů.