Návštěvní hodiny obnoveny v původním rozsahu

20. 4. 2020

Sdělení

Energetický regulační úřad reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4.2020, které ukládá orgánům veřejné moci obnovení činnosti v plném rozsahu a zároveň nastavení takových pravidel, aby se v co největší míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

 • Od pondělí 20.4.2020 jsou obnoveny úřední hodiny na všech pracovištích (Jihlava, Praha, Ostrava) v plném rozsahu,
 • nadále platí  upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné,
  • datovou schránkou:               eeuaau7,
  • e-mailem na adresu:             podatelna@eru.cz,
  • kontaktním formulářem na:   www.eru.cz,
  • poštou na adresu:                 ERÚ, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava,
  • faxem:                                   564 578 640,
  • telefonicky:                            564 578 666 (ústředna),
 • vstup veřejnosti do objektů úřadu bude umožněn pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků na místě osobního setkání.