Návrh společných pravidel zúčtování pro všechny nezamýšlené výměny energie dle ustanovení čl. 51 odst. 1

16. 9. 2020

Článek

Návrh společných pravidel zúčtování pro všechny nezamýšlené výměny energie dle ustanovení čl. 51 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byl schválen Energetický regulačním úřadem sdělením o schválení ze dne 10. června 2020.

Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Přílohy:

Sdělení o schválení (PDF, 2602 kB)