ESON s.r.o. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

30. 12. 2014

Číslo jednací: 09657-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ESON s.r.o., se sídlem Krakovská 1346/15, 110 01 Praha 1 – Nové Město, IČ: 47308214

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Připojené soubory