ERÚ upozorňuje účastníky trhu s elektřinou na blížící se účinnost nařízení 543/2013

12. 5. 2014

Energetický regulační úřad by tímto chtěl informovat dotčené účastníky trhu s elektřinou o platnosti nového nařízení Komise (EU) č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Text nařízení je dostupný na webu EUR-Lex a také na stánkách ERÚ.

Nařízení bude s účinností od 5. ledna 2015 upravovat oblast transparentnosti fundamentálních dat na trhu s elektřinou. Nařízení zejména ukládá nové povinnosti vybraným subjektům (PPS, PDS, výrobci a organizované trhy) a zároveň výrazně rozšiřuje rozsah údajů doposud zveřejňovaných na základě nařízení č. 714/2009.

V rámci ČR zajišťuje sběr a předávání dat především provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. Další relevantní informace jsou dostupné na stránkách společnosti ČEPS, a.s. (www.ceps.cz v sekci: Market Transparency). ERÚ doporučuje všem dotčeným subjektům, aby se ve věci předávání potřebných údajů obracely přímo na provozovatele přenosové soustavy.