EPL Solar s.r.o. – rozhodnutí o rozkladu

23. 10. 2019

Číslo jednací: 05276-19/2015-ERU

Rozhodnutí č. j. 05276-14/2015-ERU ze dne 28. února 2017 se zrušuje a věc se vrací Energetickému regulačnímu úřadu k novému projednání.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost EPL Solar s.r.o., se sídlem Vídeňská 172, 252 50 Vestec, IČO: 28957229

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2019

první stupeň

Připojené soubory