Doporučení spotřebitelům k předkládanému návrhu smlouvy o postoupení pohledávky ze strany dodavatele Zelená elektřina s.r.o.

4. 5. 2020

Aktuálně z podnětů spotřebitelů

Energetický regulační úřad, oddělení ochrany spotřebitele dostává dotazy ze strany spotřebitelů, zda mají podepsat návrh smlouvy o postoupení pohledávky (uhrazených zálohových plateb) za společností STABIL ENERGY s.r.o. na třetí osobu, který jim předkládá jejich nový dodavatel - společnost Zelená elektřina s.r.o. Předmětem smlouvy má být postoupení pohledávky spotřebitele na třetí osobu, která bude pohledávku vymáhat na původním dodavateli, jehož účty mají být stiženy exekucí. Postupovaná pohledávka měla údajně vzniknout uhrazením zálohových plateb původnímu dodavateli v době, kdy spotřebitel byl již převeden k novému dodavateli, a to na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené mezi STABIL ENERGY s.r.o. a Zelenou elektřinou s.r.o.

Platí, že smlouva o postoupení pohledávky je výsledkem soukromoprávního jednání, do kterého nelze zasahovat ze strany správního orgánu z úřední moci. Rozhodnutí o uzavření takové smlouvy je tedy na spotřebiteli. Obecně však nedoporučujeme takovou smlouvu podepsat. I v tomto případě více než jindy platí zásada, že čemu nerozumím nebo s čím nesouhlasím, nepodepisuji.

Z informací, které máme od spotřebitelů k dispozici, vyplývá, že spotřebitel platil zálohové platby v souladu s platnou a účinnou smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, takže nikoliv bez právního důvodu. Základním principem koupě části závodu je přitom skutečnost, že na kupujícího přešla všechna práva a povinnosti původního dodavatele. Tento princip platí i v případě zálohových plateb uhrazených zákazníkem. Pokud zákazník uhradil zálohové platby podle smlouvy původnímu dodavateli sjednaným způsobem, plnil svoji povinnost ze smlouvy a zálohové platby má řádně uhrazeny. Všechny v minulosti uhrazené zálohové platby musí při vyúčtování dodávky elektřiny zohlednit nový dodavatel, společnost Zelená elektřina s.r.o.

V případě, že si není spotřebitel jistý svými právy a povinnostmi, nerozumí všemu, co obdrží, pak doporučujeme využít pomoci oddělení ochrany spotřebitele ERÚ, poradenských služeb spotřebitelských organizací nebo ve zvlášť složitých případech vyhledat právní pomoc advokáta.