Doplňující veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, která nahrazuje vyhlášku č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad doplňující veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky podmínkách připojení k plynárenské soustavě, která nahrazuje vyhlášku č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, která nahrazuje vyhlášku č. 62_2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě – úplné znění

Pravidla doplňujícího veřejného konzultačního procesu k návrhu  vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, která nahrazuje vyhlášku č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Pravidla doplňujícího veřejného konzultačního procesu