ACER vydal doporučení ohledně nezávislosti národních regulátorů

29. 9. 2016

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) zveřejnila doporučení (pouze v anglické verzi) adresované Evropskému parlamentu, Radě a Evropské komise, které zdůrazňuje význam zachování nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů a samotné agentury ACER. Evropští regulátoři energetiky vyzývají Evropskou komisi, aby sledovala účinné provádění ustanovení třetího energetického balíčku týkající se zajištění nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů. Apelují na všechny instituce EU, aby zajistily dostatečné zdroje, aby vnitrostátní regulační orgány a ACER mohly náležitě plnit svůj mandát.