Porovnání nabídek dodavatelů plynu

Kalkulátor cen energií TZB-info
kalkulator.tzb-info.cz

Nezávislý specializovaný kalkulátor ceny plynu pro domácnosti a podnikatele s odběrem do 630 MWh/rok. Obsahuje databázi cen energii všech dodavatelů na českém trhu. Umožnuje porovnáni historických i budoucích cen a kontrolu faktur za energie. Ceny jsou každodenně aktualizovány. Kalkulátor je projektem portálu TZB-info.

Uvedené odkazy na kalkulátory plateb splňují níže uvedená kritéria Energetického regulačního úřadu směřující k podpoře informovanosti spotřebitelů a zákazníků v energetických odvětvích.

Energetický regulační úřad je jako nezávislý orgán státní správy povinen přistupovat ke všem subjektům provozujícím kalkulátory plateb za energie podle stejných pravidel a podmínek tak, aby nedocházelo k diskriminaci či zvýhodňování některých provozovatelů. Z toho důvodu mohou být na webových stránkách Úřadu zveřejněny všechny srovnávací kalkulátory plateb, které o to projeví zájem a splní podmínky anonymity, objektivity, nezávislosti a bezplatnosti.

Anonymita – Není přijatelné, aby kalkulátor vyžadoval od tazatele zadání jakýchkoli osobních údajů, které by následně mohly být použity ke kontaktování ze strany obchodníka. Vyžadování takových informací vnímá ERÚ jako neetické. Je nutnou podmínkou, aby srovnání nabídek bylo poskytnuto na anonymní a nezávazné bázi. Případné zadávání osobních údajů je akceptovatelné pouze jako dobrovolná možnost pro usnadnění komunikace.

Objektivita – Zásadním požadavkem je správnost výpočtů a srovnání poskytovaných kalkulátorem. Žádný kalkulátor nedokáže zcela přesně spočítat roční náklady v konkrétním odběrném místě. Srovnání je do jisté míry vždy pouze orientační. Nicméně je důležité, aby kalkulátor vycházel ze správných cenových parametrů a používal výpočty a algoritmy, které povedou k objektivnímu porovnání nákladů co nejširšího dostupného spektra nabídek dodavatelů energií.

Nezávislost – Kalkulátor nesmí být závislý na některém ze subjektů, které by mohly mít zájem na případném zkreslování výsledků. Za závislost se považuje obchodní vztah s dodavatelem energií, na základě kterého je jakýmkoliv způsobem (např. vizuálním nebo početním) ovlivněno výsledné srovnání dodavatelů energií prezentované zákazníkovi. Kalkulátor nesmí upřednostňovat ani potlačovat nabídky dodavatelů energií na základě obchodního vztahu s dodavatelem.

Bezplatnost – Není přijatelné, aby bylo poskytnutí srovnání spojováno s jakýmkoli finančním plněním.
 

Z důvodu ochrany zájmů zákazníků a spotřebitelů energií Energetický regulační úřad uvádí na svých webových stránkách pro ty zákazníky, kteří uvažují o změně dodavatele plynu, jako jedno z možných hledisek při výběru dodavatele plynu, porovnání dodavatelů podle výhodnosti cen pro zákazníky prostřednictvím tzv. kalkulátoru plateb.

Ačkoli se zákazníkům a spotřebitelům Energetický regulační úřad na jeho stránkách pokouší nabízet aktuální a přesné informace, Energetický regulační úřad nenese odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost kalkulátoru plateb, na něž web Energetického regulačního úřadu odkazuje, ani neručí za případné škody způsobené jejich užitím.

Údaje zjištěné použitím kalkulátoru plateb zpřístupněného pomocí webových stránek Energetického regulačního úřadu mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické, daňové či jiné poradenství.

Za rozhodnutí, které se uživatel těchto stránek rozhodne učinit na základě údajů kalkulátorů plateb, nepřebírá Energetický regulační úřad odpovědnost.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.