Stanoviska

V této sekci naleznete stanoviska Energetického regulačního úřadu vztahující se k licencím. Kompletní seznam stanovisek Energetického regulačního úřadu naleznete v sekci "Legislativa" - "Výkladová stanoviska ERÚ" (zde).

 

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2013 k problematice výroben a výrobních zdrojů elektřiny bioplynových stanic uplatňujících provozní podporu elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích (PDF, 106 kB).

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. 3 věty třetí zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týká možnosti rozúčtování tepla (PDF, 111 kB).

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro hodnocení vydávání licencí (PDF, 292 kB).

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k problematice malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1.1.2005 včetně, rekonstruovaných malých vodních elektráren a malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1.1.2008 včetně (PDF, 228 kB).

Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (po zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.) - část týkající se činnosti, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení (PDF, 139 kB).

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.