VM REKOSTAV, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Nov 18, 2020

Číslo jednací: 08093-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

VM REKOSTAV, s.r.o., se sídlem Nádražní 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 46971971

Datum nabytí právní moci: 3. 10. 2020

Attached Files