TECHNICAL CZECH s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Jul 21, 2020

Číslo jednací: 05200-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 25. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

TECHNICAL CZECH s.r.o., se sídlem Náměstí Osvobození čp. 29, 415 01 Teplice - Hudcov, IČO: 25480651

Datum nabytí právní moci: 17. 6. 2020

Attached Files