R39616 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností
v ochranném pásmu či mimo ně

Jan 3, 2018

Číslo jednací: 09661-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lhota u Vsetína strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 10. 2016

Attached Files