R28017 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností
v ochranném pásmu či mimo ně

Jan 3, 2018

Číslo jednací: 08560-7/2017-ERU

Účastník řízení se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hostim zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2017

Attached Files