MM INDUSTRY, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Feb 22, 2021

Číslo jednací: 10890-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

MM INDUSTRY, s.r.o., se sídlem Staroměstská 3479, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 26833239

Datum nabytí právní moci: 19. 12. 2020

Attached Files