Lidová energie s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Oct 7, 2020

Číslo jednací: 04209-3/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 14 přestupků podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou a licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) energetického zákona nevyúčtoval odběratelům řádně dodávku elektřiny či plynu.

Informace o účastníkovi řízení:

Lidová energie s.r.o., se sídlem Kollárova 2346/2, 586 01 Jihlava, IČO: 05725615

Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2020

Attached Files