ČKV Praha s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Jul 21, 2020

Číslo jednací: 05785-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

ČKV Praha s.r.o., se sídlem Zlešická 1804, 148 00 Praha 4, IČO: 00202037

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2020

Attached Files