Životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu.

Konkrétní situace pro tuto rubriku jsou momentálně v přípravě.