Vykazování

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Pro držitele licence na činnost číslo 31 (výroba tepelné energie) nebo 32 (rozvod tepelné energie) jsou podle vyhlášky o regulačním výkaznictví v nejbližší době určeny tyto výkazy:

  • 31, 32-CLa) Výkaz cenové lokality (část a), 31, 32-CLb) Výkaz cenové lokality (část b), 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, termín předložení do 30. dubna 2018 (jedná se o výsledné hodnoty za rok 2017).

Pro elektronické vyplňování výkazů je nutné mít nejdříve nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (viz níže uvedený odkaz).
Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.

 

Software pro vyplňování výkazů, dokumentace:

Program Form Filler 4 ke stažení, dokumentace (odkaz na stránky výrobce, otevírá se v novém okně)

 

Vzory výkazů za rok 2017:


Informace pro držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie k vykazování za rok 2017 (PDF, 60 kB)

Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 81 kB)
Pokyny k vyplnění výkazů 31, 32-CL a), b)  (PDF, 150 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-AP  (PDF, 87 kB)
Kontrolní ukazatele výkazu 31, 32-CL a)  (PDF, 115 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkaz výsledných cen tepelné energie 2017

Výkaz výsledných cen tepelné energie a technických parametrů za rok 2017 je určen držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie nepřesáhl 2 500 000,- Kč (bez DPH) za rok 2017.

Vzor výkazu za rok 2017:

Pokyny k vyplnění výkazu výsledných cen (PDF, 135 kB)
Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 78 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2016, vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence podle § 9 odst. 1 energetického zákona pro držitele licencí na rozvod tepelné energie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------