Rozkladové komise


Zvláštní, nezávislé, odborné poradní orgány pro projednávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím, které v prvním stupni vydal Energetický regulační úřad jako ústřední správní orgán státní správy.
 
Rozkladové komise jsou zároveň zvláštními komisemi podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Rozkladové komise dále projednávají:

  • opožděné nebo nepřípustné rozklady z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení,
  • podněty k zahájení přezkumného řízení,
  • původní rozklady účastníků řízení podané v řízení, ve kterém bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a věc byla vrácena ERÚ k dalšímu řízení rozhodnutím soudu.

 
Při Energetickém regulačním úřadu jsou zřízeny 2 rozkladové komise předsedkyně Energetického regulačního úřadu:
1.       Rozkladová komise pro oblast konvenčních zdrojů energie.
2.       Rozkladová komise pro oblast obnovitelných zdrojů energie.
 

Seznam členů Rozkladové komise pro oblast konvenčních zdrojů energie předsedkyně Energetického regulačního úřadu

doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. - předseda

JUDr. Hynek Brom
Mgr. Irena Döményová, LL.M.
JUDr. Roman Kramařík, Ph.D.
JUDr. Veronika Petrová
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Ing. Vladimír Štěpán
Ing. Jiří Vašíček, CSc.

Seznam členů Rozkladové komise pro oblast obnovitelných zdrojů energie předsedkyně Energetického regulačního úřadu

JUDr. Robert Bezděk, CSc. – předseda

JUDr. Josef Bečvář
prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., dr.h.c.
Mgr. Michal Gottwald
JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
Ing. Vladimír Štěpán
Mgr. Marie Talašová
JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.