Rozkladové komise

Rozkladová komise je zvláštní, nezávislý, odborný poradní orgán pro projednávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím, které v prvním stupni vydal ERÚ, případně proti rozhodnutím, které vydala Rada ERÚ v postavení prvostupňového správního orgánu. Zároveň je zvláštní komisí podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rozkladová komise se řídí jednacím řádem rozkladové komise, je zřízena usnesením Rady ERÚ. Předsedu komise a ostatní členy rozkladoé komise jmenuje a odvolává Rada ERÚ.

Rozkladová komise dále projednává:

 • opožděné nebo nepřípustné rozklady z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení,
 • podněty k zahájení přezkumného řízení,
 • původní rozklady účastníků řízení podané v řízení, ve kterém bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a věc byla vrácena ERÚ k dalšímu řízení rozhodnutím soudu.


Při ERÚ jsou zřízeny 3 rozkladové komise:

Rozkladová komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu - seznam členů:

 • JUDr. Hynek Brom (předseda),
 • Mgr. Irena Dӧményová, LL.M.,
 • Ing. František Mátl,
 • Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
 • Mgr. et Mgr. Jan Kořán,
 • Mgr. David Krofta,
 • JUDr. Miroslav Uřičař,
 • doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.,
 • Ing. Stanislav Vitner.

 

Rozkladová komise pro oblast podporovaných zdrojů energie - seznam členů:

 • JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. (předseda),
 • Mgr. Eva Kinnertová,
 • JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.,
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.,
 • Mgr. Vít Stehlík, LL.M.
 • Mgr. Luděk Šikola,
 • Mgr. Petr Šťastný,
 • Ing. Kristián Titka.

 

Rozkladová komise pro oblast ochrany spotřebitele - seznam členů:

 • JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D. (předsedkyně),
 • Mgr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.,
 • Mgr. Lukáš Brada,
 • Ing. Petr Jonas,
 • JUDr. Petr Kadlec,
 • Mgr. Ing. Miroslav Rottner, Ph.D.,
 • Mgr. Jan Zemánek,
 • Ing. Jan Zaplatílek.