Rozkladové komise

 

Zvláštní, nezávislý, odborný poradní orgán pro projednávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím, které v prvním stupni vydal Energetický regulační úřad jako ústřední správní orgán státní správy, případně proti rozhodnutím, které vydala Rada ERÚ v postavení prvostupňového správního orgánu.
 
Rozkladová komise je zároveň zvláštní komisí podle ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Rozkladová komise se řídí jednacím řádem rozkladové komise, je zřízena usnesením Rady ERÚ. Předsedu komise a ostatní členy rozkladoé komise jmenuje a odvolává Rada ERÚ.
 
Rozkladová komise dále projednává:

 • opožděné nebo nepřípustné rozklady z hlediska, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení,
 • podněty k zahájení přezkumného řízení,
 • původní rozklady účastníků řízení podané v řízení, ve kterém bylo rozhodnutí o rozkladu zrušeno a věc byla vrácena ERÚ k dalšímu řízení rozhodnutím soudu.

 
Při Energetickém regulačním úřadu jsou zřízeny 3 rozkladové komise:

 1. Rozkladová komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu
 2. Rozkladová komise pro oblast podporovaných zdrojů energie
 3. Rozkladová komise pro oblast ochrany spotřebitele

 

Seznam členů Rozkladové komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu:

 • JUDr. Hynek Brom (předseda)
 • Mgr. Irena Dӧményová, LL.M.
 • Mgr. Lenka Gachová
 • Mgr. David Krofta
 • JUDr. Otakar Švorčík
 • Mgr. Miroslav Uřičař
 • doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
 • Ing. Stanislav Vitner
 • Ing. Jan Zaplatílek

 

Seznam členů Rozkladové komise pro oblast podporovaných zdrojů energie:

 • JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. (předseda)
 • Mgr. Eva Bažantová
 • prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 • JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
 • Mgr. Luděk Šikola
 • Ing. Kristián Titka

 

Seznam členů Rozkladové komise pro oblast ochrany spotřebitele:

 • Ing. Ladislav Havel (předseda)
 • Mgr. Vilém Anzenbacher
 • Mgr. Lukáš Brada
 • JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.
 • Mgr. David Vyhnálek

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.