Rok 2019

Seznam článků rubriky

 • Energetický regulační věstník 5/2019

  30. 9. 2019

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu

 • Energetický regulační věstník 6/2019

  30. 9. 2019

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

 • Energetický regulační věstník 4/2019

  28. 5. 2019

  1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018

 • Energetický regulační věstník 3/2019

  27. 5. 2019

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne 21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
  2. Rozhodnutí podle článku 27 odst. 4 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn

 • Energetický regulační věstník 2/2019

  21. 5. 2019

  1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2017

 • Energetický regulační věstník 1/2019

  22. 1. 2019

  1. Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2018
  2. Návrh rozpočtu fondu na rok 2019