Rada ERÚ

 

V čele ERÚ je od 1. srpna 2017 Rada Energetického regulačního úřadu, která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí Rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 její členové.

Rada se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

 

Rada ERÚ od 1. srpna 2017:

předseda Ing. Vladimír Outrata
člen Ing. Vladimír Vlk
člen Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.
člen Ing. Jan Pokorný
člen JUDr. PhDr. Vratislav Košťál

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.