Pravomocná rozhodnutí

 

Na základě ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad:

- pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaná při výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a plynárenství,

- další pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, pokud mají po právní stránce zásadní význam.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 641 - 1 650 položek z celkového počtu 2 336.
Položek na stránku 10
  234