Boj proti korupci

Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.

Seznam článků rubriky

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 31. 12. 2017

  14. 2. 2018

 • Akční plán boje s korupcí na rok 2018

  5. 2. 2018

 • Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017

  3. 1. 2018

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 30. 6. 2017

  10. 8. 2017

 • Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2017

  18. 4. 2017

  Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a navazujících usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 4. června 2014 a usnesení vlády České republiky č. 1057 ze dne 15. prosince 2014, kterým byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a usnesení vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen ,,Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2017 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2017, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci. Tento Program je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance zařazené ve služebním poměru u služebního úřadu ERÚ.

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 31. 12. 2016

  13. 2. 2017

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 30. 6. 2016

  15. 8. 2016

 • Vláda České republiky schválila Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů

  20. 7. 2016

 • Partnerství pro otevřené vládnutí

  9. 6. 2016

  Přistoupení ČR k iniciativě „Partnerství pro otevřené vládnutí“ (Open Government Partnership – OGP) schválila vláda usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691. Záměr vlády ČR zapojit se do této iniciativy byl vyjádřen dopisem místopředsedkyně vlády Karolíny Peake ze dne 14. září 2011.

 • Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2016

  20. 4. 2016

  Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a navazujících usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 4. června 2014 a usnesení vlády České republiky č. 1057 ze dne 15. prosince 2014, kterým byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a usnesení vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2016. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen ,,Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2016 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2016, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 21.
Položek na stránku 10
  3