Boj proti korupci

Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.

Seznam článků rubriky

 • Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2018

  13. 6. 2018

  Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, č. 1077 ze dne 21. prosince 2015 a č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a usnesení vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2018. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen ,,Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2018 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost pravidelně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2018, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci.

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 31. 12. 2017

  14. 2. 2018

 • Akční plán boje s korupcí na rok 2018

  5. 2. 2018

 • Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017

  3. 1. 2018

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 30. 6. 2017

  10. 8. 2017

 • Interní protikorupční program ERÚ - aktualizace pro rok 2017

  18. 4. 2017

  Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“), ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, kterým byl schválen a aktualizován Rámcový resortní interní protikorupční program, a navazujících usnesení vlády České republiky č. 418 ze dne 4. června 2014 a usnesení vlády České republiky č. 1057 ze dne 15. prosince 2014, kterým byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a usnesení vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017. ERÚ v Interním protikorupčním programu (dále též jen ,,Program“) rozpracovává Rámcový resortní interní protikorupční program a Akční plán boje s korupcí na rok 2017 na podmínky ERÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených v Programu spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 – 2017, Akčního plánu boje s korupcí pro rok 2017, tak i další úkoly, které byly stanoveny ERÚ v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci. Tento Program je závazný pro všechny zaměstnance a státní zaměstnance zařazené ve služebním poměru u služebního úřadu ERÚ.

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 31. 12. 2016

  13. 2. 2017

 • Aktuální seznam poradenských a konzultačních společností k 30. 6. 2016

  15. 8. 2016

 • Vláda České republiky schválila Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů

  20. 7. 2016

 • Partnerství pro otevřené vládnutí

  9. 6. 2016

  Přistoupení ČR k iniciativě „Partnerství pro otevřené vládnutí“ (Open Government Partnership – OGP) schválila vláda usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691. Záměr vlády ČR zapojit se do této iniciativy byl vyjádřen dopisem místopředsedkyně vlády Karolíny Peake ze dne 14. září 2011.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 22.
Položek na stránku 10
  3