Agenda stížností

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2015

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedkyně č. 1/2015 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:                       7 110

Počet podání šetřených v rámci ERÚ  7 107
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        3

 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2014

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014:                       8 226

Počet podání šetřených v rámci ERÚ  8 222
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        4

 


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2013

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013:                       8 209

Počet podání šetřených v rámci ERÚ  8 208
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        1

 

 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2012

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:                       9 659

Počet podání šetřených v rámci ERÚ  9 654
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        5

 


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2011

Informace o  počtu podání, stížností a peticí  doručených Energetickému regulačnímu úřadu. Všechny byly  vyřízeny v souladu  s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011:                        4 397

Počet podání šetřených v rámci ERÚ  4 392
 Anonym        0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu        5

 

Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2010

V souladu s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010:                          162

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  155
 Z toho vyřízeno:   důvodných   25
                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů     0
                           částečně důvodných     0 
                           nedůvodných   123
 Anonym     0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu     7
 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ     7 


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2009

V souladu s Opatřením předsedy č. 3/2006 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.


Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009:                          116

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  103
 Z toho vyřízeno:   důvodných   18
                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů     4
                           částečně důvodných     0 
                           nedůvodných    75
 Anonym     0
 Stížnosti podle § 175 správního řádu     6
 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ   13 


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení. Celkem u 6 stížností požádali jejich řešitelé o prodloužení termínu pro vyřízení stížností. Ve všech případech byla žádost podána z důvodu vyžádání doplňujících podkladů jak od stěžovatele, tak i jiných subjektů.


Zpráva (výroční) o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2008

V souladu s Opatřením předsedy č. 3/2006 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008:                           92

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ  80
 Z toho vyřízeno:   důvodných  13
                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů   1
                           částečně důvodných   0 
                           nedůvodných   56
 Anonym   2
 Stížnosti podle § 175 správního řádu   8
 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ  12 


Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení. Celkem u 8 stížností požádali jejich řešitelé o prodloužení termínu pro vyřízení stížností. Ve všech případech byla žádost podána z důvodu vyžádání doplňujících podkladů jak od stěžovatele, tak i jiných subjektů.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.