Čtvrtletní zprávy o provozu

Zde naleznete čtvrtletní zprávy o provozu plynárenské soustavy ČR za poslední rok ve formátu PDF. Starší zprávy naleznete v podrubrikách tříděné dle roků.

Dovolujme si Vás informovat, že od ledna 2016 Energetický regulační úřad (ERÚ) již nezveřejňuje měsíční zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy ČR. Měsíční zprávy jsou nově nahrazeny zprávami čtvrtletními.

Uvedená změna se uskutečnila na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kde podle § 17 odst. 7 písm. m) nově ERÚ zveřejňuje roční a čtvrtletní zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích. Měsíční zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy ČR jsou tak plně nahrazeny zprávami čtvrtletními. Ročních zpráv se tato změna netýká.

Vyhodnocování bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) bude zveřejňováno za jednotlivé měsíce topné sezony, jak je tomu již od této zimní sezony 2015/2016.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Čtvrtletní zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za I. čtvrtletí 2018 (PDF, 2 174 kB)