Plyn

Vítejte na stránkách odboru plynárenství Energetického regulačního úřadu. Odbor plynárenství se zabývá regulací plynárenských odvětví v České republice.


NOVINKA: INDIKATIVNÍ CENA KOMODITY PLYN.
 

V části Cenová rozhodnutí jsou zveřejněna aktuální cenová rozhodnutí a archiv starších cenových rozhodnutí pro oblast plynárenství.

V části Sdělení pak důležitá rozhodnutí a oznámení týkající se trhu s plynem (například výkladová stanoviska k některým vyhláškám, oznámení o schválení pravidel provozování přepravní či distribučních soustav, oznámení, týkající se uskladňování v České republice apod.).

V části Regulační výkaznictví jsou umístěny vzory výkazů pro držitele licencí na distribuci plynu, přepravu plynu a uskladnění plynu, kteří jsou podle § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů., povinni předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ekonomické a technické údaje.

V části Statistika a sledování kvality jsou k dispozici statistické údaje týkající se plynárenství v České republice (charakteristické plynárenské údaje, průměrné teploty v ČR, spotřeba zemního plynu a dovoz zemního plynu do ČR apod.). Dále jsou zde publikovány standardy dodávek a standardy na přepravu, distribuci nebo uskladnění plynu.

V části Metodika regulace jsou uveřejněna pravidla a metodika regulace pro jednotlivá regulační období pro odvětví plynárenství.

Kapitola Konzultační procesy obsahuje probíhající i dokončené konzultační procesy, které se týkají vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a souvisejících předpisů, Řádů provozovatelů a obchodních podmínek a Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy.

V kapitole Často kladené dotazy jsou nejčastější dotazy zákazníků, které byly pracovníky úřadu vytipovány z korespondence v předchozích letech. Zároveň je zde také uvedena informace o možnosti poskytování náhrad za nedodržení standardů.

V části Změna dodavatele plynu jsou informace, které by měly napomoci zákazníkovi v rozhodování o případné změně dodavatele zemního plynu. V této části Úřad také zveřejňuje kalkulátory nákladů dodávek plynu.