CEER

Rada evropských energetických regulátorů (CEER) je dobrovolnou neziskovou asociací, podléhající belgickému právu, která působí jako koordinační orgán mezi jednotlivými regulačními úřady a jedná jejich jménem na evropské úrovni, tj. s Evropskou komisí, zejména s generálním ředitelstvím pro energetiku (ENER) a s generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (DG COMP) a s generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele (JUST). Cílem činnosti CEER je podpora rozvoje jednotného, dobře fungujícího, udržitelného a konkurenceschopného evropského energetického trhu. Tato asociace je složena z regulačních úřadů jednotlivých členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Další informace najdete na http://www.ceer.eu