ACER

Energetický regulační úřad je rovněž členem Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), která byla jakožto orgán Evropské unie zřízena v souladu s legislativou třetího energetického balíčku se sídlem ve slovinské Lublani. Energetický regulační úřad se aktivně podílí jak na činnosti Rady regulačních orgánů, tak na činnosti jednotlivých pracovních skupin Agentury.

Poslání a úkoly Agentury jsou definovány ve směrnicích a nařízeních třetího energetického balíčku, zejména v nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura. V roce 2011 se okruh úkolů Agentury rozšířil v souladu s nařízením (ES) č. 1227/ 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) a v roce 2013 v souladu s nařízením (ES) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě.

Posláním Agentury je podporovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci mezi energetickými regulačními orgány na úrovni EU a usilovat o dokončení jednotného a konkurenceschopného trhu s elektřinou a zemním plynem.

Agentura ACER hraje hlavní úlohu v rozvoji evropských energetických sítí a podílí se na vypracování pravidel trhu s cílem posílit hospodářskou soutěž. Koordinuje regionální a meziregionální iniciativy, které napomáhají integraci trhu. Sleduje práci evropských provozovatelů přenosových a přepravních soustav (ENTSO) a zvláště pak v rámci celé EU plány rozvoje sítí. Dále dohlíží na fungování trhů s elektřinou a plynem, přičemž hlavní důraz je kladen na dohled nad velkoobchodními trhy.

Další informace najdete na http://www.acer.europa.eu