ERÚ - Strukturální fondy


ERÚ realizoval projekt, který je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU a navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném Vládou České republiky „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015".

Jedná se o tento projekt:

 Projekt: „ERÚ – Kompatibilita spisové služby", registrační číslo CZ 1.06/1.1.00/03.05957, realizace v rámci výzvy č. 03 – Kontinuální výzvy pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy Integrovaného operačního programu 

  • projektová žádost o dotaci byla podána na Odbor strukturálních fondů MV ČR dne 3. 8. 2009 
  • projektová žádost o dotaci byla schválena výběrovou komisí dne 21. 10. 2009, byl vydán právní akt 
  • na základě schválené Monitorovací zprávy projektu a schválené Žádosti o platbu byla dne 1. 6. 2010 poskytnuta ERÚ dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 894 493,- Kč
  • stručný popis projektu (PDF)

  

 

Odkazy:

                                                                              http://www.strukturalni-fondy.cz/                         

logo

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.