Národní registr účastníků trhu

Centralizovaný evropský registr účastníků trhu s energií (CEREMP) shromažďuje informace o všech zúčastněných stranách na velkoobchodním evropském trhu s energií a je jedním z cílů informačního systému (ARIS) agentury ACER. Registr CEREMP bude vytvářen a spravován vnitrostátními regulačními orgány (dále jen "VRO") a bude naplňován údaji z národních registrů. Tyto údaje budou převedeny z národních registrů podle registračního formátu určeného agenturou ACER ve spolupráci s VRO v souladu s čl. 9 (3) nařízení REMIT.

 

Národní registr - CEREMP

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=5&lang=cs_CZ

 

Termíny pro registraci účastníků trhu v rámci nařízení REMIT

Termín pro registraci do národního registru účastníků trhu není dán konkrétním datem. Účastník trhu je povinen se registrovat před vstupem do transakce, jež je třeba oznámit agentuře ACER v souladu s čl. 8 odst. 1, přičemž první fáze oznamovací povinnosti se plánuje na říjen 2015.

Dne 17. března 2015 dojde k uveřejnění Evropského registru účastníků trhu, na jehož základě mohou účastníci trhu vyplnit 4. sekci registračního formuláře. Všichni účastníci trhu, kteří započali proces registrace před tímto datem, budou mít povinnost do tří měsíců od tohoto zveřejnění vyplnit chybějící údaje do sekce 4 registračního formuláře.