Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadávané Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejné zakázky zadávané za použití elektronického tržiště a veřejné zakázky malého rozsahu od předpokládané hodnoty 750 000,- Kč bez DPH (v případě veřejné zakázky na stavební práce od předpokládané hodnoty 2 500 000,- Kč bez DPH) jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.

Používaná aplikace profilu zadavatele:  EZAK

Adresa profilu zadavatele:                      https://zakazky.eru.cz

Používané elektronické tržiště:               Gemin

Adresa elektronického tržiště:                 https://www.gemin.cz/profil/energeticky-regulacni-urad

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.