Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadávané Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s interním předpisem, jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.

 

Aktivní profil zadavatele (adresa profilu zadavatele):                        https://zakazky.eru.cz

Neaktivní profil zadavatele - elektronické tržiště Gemin (adresa):    https://www.gemin.cz/profil/energeticky-regulacni-urad

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.