Odkazy na související instituce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (gestor zákona)

Ministerstvo financí (daňová politika)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ochrana hospodářské soutěže)

Státní energetická inspekce (kontrolní orgán)

OTE, a.s. - operátor trhu