Informace o držitelích

Níže uvedené přehledy udělených licencí mají pouze informativní charakter.

Souhrnný přehled průběhu vydávání licencí ke dni 30. 6. 2019 (PDF, 149 kB)
 

Vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie ke dni 30. 6. 2019

vodní elektrárny (PDF, 297 kB)

větrné elektrárny (PDF, 281 kB)

sluneční elektrárny (PDF, 281 kB)

biomasa (PDF, 283 kB)

bioplyn (PDF, 282 kB)

skládkový plyn (PDF, 284 kB)

kalový plyn (PDF, 284 kB)

důlní plyn (PDF, 269 kB)

 

Cenový kalkulátor plateb

cenový kalkulátor plateb

 

Vyhledavač údajů o držitelích licencí

 

Informace k nefunkčnosti vyhledavače údajů o držitelích licencí:

Vážení uživatelé, po přechodu na nový web Energetického regulačního úřadu jsme zaznamenali problém s funkcí tohoto vyhledávače. Nyní by již vše mělo být v pořádku. Pokud u Vás potíže stále přetrvávají, zkuste prosím použít jiný internetový prohlížeč, případně obnovit jeho nastavení. Poté by již vše mělo fungovat správně. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Seznam držitelů licencí a uznání oprávnění podnikat ke dni 20. 9. 2019 

 

S platností od 16. 11. 2018 došlo ke změně struktury níže uvedených seznamů. Změna spočívá v rozšíření poskytovaných údajů o stávajících držitelích licencí, a taktéž v doplnění seznamů o bývalé držitele licence, jejichž licence byly zrušeny od 1. 1. 2012.

V souvislosti s přijetím Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR") není možné od 25. 5. 2018 vyhledávat (zobrazovat) u fyzických osob údaje o držitelích licencí udělených ERÚ podle osobních údajů, tj. podle informací s odkazem na určitý identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaj atd.

Upozorňujeme veřejnost, že níže uvedené seznamy jsou určeny pro hromadné strojové zpracování informací pomocí programů pro zpracování databází. Tyto seznamy neslouží pro běžné uživatele, kteří hledají údaje o konkrétním subjektu. Pro vyhledání údajů o konkrétním subjektu použijte internetový vyhledávač údajů o držitelích licencí, který naleznete výše.

výroba elektřiny (XML, 20 719 kB)

distribuce elektřiny (XML, 268 kB)

přenos elektřiny (XML, 1 kB)

obchod s elektřinou (XML, 440 kB)

uznání pro obchod s elektřinou (XML, 31 kB)

činnosti operátora trhu (XML, 1 kB)

výroba plynu (XML, 10 kB)

distribuce plynu (XML, 71 kB)

přeprava plynu (XML, 1 kB)

obchod s plynem (XML, 247 kB)

uskladňování plynu (XML, 4 kB)

uznání pro obchod s plynem (XML, 26 kB)

výroba tepelné energie (XML, 564 kB)

rozvod tepelné energie (XML, 548 kB)

Nebyly nalezeny žádné položky.