Hodnocení dopadů RIA

Hodnocení dopadů regulace („RIA" z anglického Regulatory Impact Assessment) shrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány. RIA je součástí legislativního proceu v ČR od listopadu 2007. Informace získané a zpracované v procesu RIA slouží jako zdůvodnění konečné podoby návrhu politik a jako informační podklad pro politické rozhodnutí o přijetí či nepřijetí návrhu právního předpisu.

Seznam článků rubriky