Licence

AKTUÁLNĚ:

Pro základní orientaci v hlavních změnách, které zavádí novela energetického zákona od 1. 1. 2016 z pohledu procesu udělování, změn a rušení licencí a nová vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licení pro podnikání v energetických odvětvích od 1. 2. 2016, Vám přinášíme uživatelskou příručku (PDF, 5,30 MB). Prosím, věnujte pozornost úvodnímu upozornění.

Odbor licencí je umístěn v sídle dislokovaného pracoviště úřadu v Ostravě (Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice), kde je vykonávána úplná agenda odboru, tj.:

  • vyřizování žádostí o udělení licencí, jejich změny a zrušení;
  • řízení podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • agenda Energetického regulačního fondu.

Úřední hodiny jsou následující:

Po: 7:45 - 17:00 hod.
Út: 7:45 - 15:30 hod.
St: 7:45 - 17:00 hod.
Čt: 7:45 - 15:30 hod.
Pá: 7:45 - 13:30 hod.

 

 

 

 

Právní předpisy upravující žádosti o licence

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto  webových stránkách.)
  • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb.o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, v platném znění. (K dispozici na těchto webových stránkách.