do dne 18. srpna 2011

- Stanoviska Energetického regulačního úřadu vydaná do dne 18. srpna 2011, tj. do dne nabytí účinnosti zákona č. 211/2011 Sb. Jedná se o výkladová stanoviska, sdělení nebo vyjádření Energetického regulačního úřadu, která mají primárně informativní význam - Výkladová stanoviska Energetického regulačního úřadu vydaná po dni 18. srpna 2011, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 211/2011 Sb. Jedná se o kvalifikovaná výkladová stanoviska vydaná podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb., která je Energetický regulační úřad povinen zohledňovat ve své rozhodovací činnosti

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.