Výkladová stanoviska ERÚ

Seznam článků rubriky

 • Výkladové stanovisko č. 13/2017 k ujednání souvisejícím se stavem nouze ve smlouvě

  22. 11. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 13/2017 k opatření přijímaným při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze jako náležitosti smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

 • Výkladové stanovisko č. 12/2017

  25. 10. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu při schvalování podmínek a metodik dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE

 • Výkladové stanovisko č. 11/2017

  18. 7. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) pro oblast elektroenergetiky a teplárenství.

 • Výkladové stanovisko č. 10/2017

  3. 4. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d

 • Výkladové stanovisko č. 9/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na uskladňování plynu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 8/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 7/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 7/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci plynu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 6/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na činnosti operátora trhu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 5/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím, podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

 • Výkladové stanovisko č. 4/2017

  10. 3. 2017

  Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 4/2017 vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 35.
Položek na stránku 10
  4