Vzory odstoupení od smlouvy

Pokud jste uzavřeli smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání (např. u na ulici), nebo na dálku (např. přes internet), máte právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy dle níže přiloženého vzoru.

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku

VZOR - Výpověď smlouvy podle § 11a  odst. 3 energetického zákona

VZOR - Odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a  odst. 5 energetického zákona

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.