Změna dodavatele

Zákazníci a spotřebitelé elektřiny nebo plynu (energie) mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele, což jim umožňuje ovlivnit část svých celkových výdajů za energii.

Věnujte prosím pozornost i tomuto článku: Rizika podomního prodeje

Zde je 5 kroků, jak při změně dodavatele postupovat.

 

1. Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Před změnou dodavatele, je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná.

Je tedy dobré vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat si jejich cenové a obchodní podmínky.

Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor ERÚ.

 

2. Výběr vhodného dodavatele

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou.

Důležité jsou také reference, neboli pověst nového dodavatele, ale také například jeho finanční stabilita. Za jednu z důležitých vstupních informací lze považovat přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, nastavení vyrovnaných smluvních sankcí a možnost sjednat smluvní vztah na dobu neurčitou.

Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Obchodní podmínky obsahují zejména následující ujednání:

 • doba trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba (nyní max. 3 měsíce),

 • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,

 • výčet smluvních sankcí a poplatků,

 • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),

 • práva a povinnosti smluvních stran ,

 • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),

 • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

   

3. Podpis smlouvy

Jakmile si vybere nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky.

Před definitivním podpisem smlouvy je nezbytné si nechat předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky (tyto dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat).

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému dodavateli plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele, dodavatel pak může provést některé činnosti za Vás, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.

Upozornění:

Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory obchodníka nebo distančním způsobem (např. u Vás doma, telefonicky s následným doručením kurýrem nebo prostřednictvím pošty), máte právo na odstoupení od smlouvy a výpověď  bez udání důvodu způsobem, a to podle termínů daných:

 • občanským zákoníkem § 1829 – do 14-ti dnů od podpisu smlouvy,

 • výpovědí do 15-ti dnů od zahájení dodávky podle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona – výpovědní doba je 15 dnů a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Je vhodné si pro případ pozdější reklamace nebo stížnosti vždy vést evidenci o jménu osoby, s níž k jednání došlo, datu a místu, kde k jednání došlo a tématu jednání a doručenky nebo dodejky jako doklad o datu doručení odstoupení/výpovědi.

 

4. Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se Vás v zásadě netýká (proces trvá od 1 do 6 měsíců, dle výpovědních dob) v případech smluv uzavřených na dobu neurčitou a i delších časových intervalů v případech ukončování smluv uzavřených na dobu určitou.

V případě, že se rozhodnete nepodepsat plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, budete celý proces vyřizovat sami.

Soupis nutných kroků a dalších probíhajících činností a jejich návazností je uveden ve vyhlášce č. 408/2015 Sb., Pravidla trhu s elektřinou.

 

5. Dodávka od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, zahajuje dodávku energie Váš nový dodavatel. O této skutečnosti byste měli být obchodníkem informováni, stejně jako o datu, od kterého jím byla skutečně zahájena dodávka.

Lze následně doporučit,  abyste  nahlásili k termínu změny dodavatele příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do 5-ti pracovních dnů od změny dodavatele). Následně obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem.

Při prvním závěrečném vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele.

Seznam článků rubriky